Наявність в цих сталях значної кількості легуючих елементів і підвищеного вмісту вуглецю знижує зварюваність. При наплавленні легованих сталей небезпечна подкалка сталей, тому зварювальні роботи слід виконувати або з підігрівом деталей, або на підвищеній щільності струму. Попередній підігрів і підвищена щільність струму дають більш плавний перехід металу в зоні термічного впливу. Для наплавлення слід застосовувати спеціальні зварювальні електроди. При відсутності наплавочних електродів допускається застосування зварювальних електродів типу Э50А.

2