Під випробуванням розуміють експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об’єкта випробувань як результату впливу на нього при його функціонуванні. При випробуваннях характеристики властивостей об’єкта можуть оцінюватися, якщо завданням випробувань є отримання кількісних або якісних оцінок, або контролюватися, якщо завданням випробувань є лише встановлення відповідності характеристик об’єкта заданим вимогам.

До основних завдань, розв’язуваних в процесі припрацювання і випробувань, слід віднести: підготовку агрегату до сприйняття експлуатаційних навантажень, виявлення можливих дефектів, пов’язаних з якістю відновлення деталей і складання агрегатів, а також перевірку характеристик агрегатів у відповідність з вимогами технічних умов або іншої нормативної документації. Під приработкой розуміється сукупність заходів, спрямованих на зміну стану спряжених поверхонь тертя з метою підвищення їх зносостійкості. У процесі приробляння змінюються микрогеометрия і мікротвердість поверхонь тертя, згладжуються відхилення від правильної геометричної форми. Встановлено, що в перший період припрацювання відбувається інтенсивне вирівнювання шорсткостей, що пояснює інтенсивне зношування і різке падіння втрат на тертя. Процес зняття мікронерівностей зазвичай триває десятки хвилин, а макрогеометрическая приробітку закінчується через 30…40 ч.

Випробування класифікуються:

за призначенням — дослідні, порівняльні, контрольні та означальні;

за рівнем проведення випробування — державні, междуведомственные та відомчі;

по етапу розробки продукції —доводочные, попередні та приймальні;

по виду контролю готової продукції — кваліфікаційні, пред’явницькі, приймально-здавальні, періодичні, інспекційні, типові, атестаційні та сертифікаційні;

за умовами і місцем проведення — лабораторні, стендові, полігонні, натурні, з використанням моделей та експлуатаційні;
по тривалості — нормальні, прискорені та скорочені;

по виду впливу — механічні, кліматичні, термічні, радіаційні, електричні, електромагнітні, магнітні, хімічні і біологічні;

за результатом впливу — неруйнівні, руйнують, на стійкість, міцність і стійкість;

за визначеним характеристикам об’єкта — функціональні, надійність, граничні, технологічні, на транспортабельність.

 

На підприємствах з ремонту автомобілів та їх агрегатів випробуванням піддаються як відремонтовані вироби (деталі, вузли, агрегати), так і технологічні процеси, методи і способи відновлення працездатності або окремих властивостей об’єктів ремонту, комплектуючі вироби та ін

За результатами випробувань складається протокол випробувань, який містить необхідні відомості про об’єкт випробувань, застосовуваних методах, засобах і умовах випробувань, результати випробувань, а також висновок за результатами випробувань.{jcomments on}

2