Для точного розрахунку окремих вузлів і агрегатів автомобіля є можливість вибрати різні розрахункові режими. В залежності від поставленої задачі необхідно правильно оцінити і обгрунтувати свій вибір. Навантажувальний режим трансмісії автомобіля можна охарактеризувати змінними величинами моментів і чисел оборотів. Можна обгрунтовано сказати, що відсоток використання двигуна,

а відповідно і навантаження в трансмісії приблизно знаходяться в межах від 5% до 100%, що дуже залежить від стану дорожнього покриття, від ваги автомобіля, повністю спорядженого, встановлений причіп чи ні, а також швидкість та інтенсивність руху. Коли автомобіль рухається за містом, то спостерігається зростання швидкості, що тягне за собою збільшений опір повітря, а це збільшує відсоток навантаження на двигун.

 

Середні величини моментів Mi н*м, що діють на деталь розраховується при експлуатаційних режимах, визначаються за формулою:

 

де – повний вагу автомобіля;

– коефіцієнт опору руху;

i`- передаточне число від коліс до розрахункової деталі;

– коефіцієнт опору повітря;

– лобова площа автомобіля;

– швидкість автомобіля;

– коефіцієнт обліку обертових мас;

– середнє прискорення автомобіля;

– радіус колеса;

– коефіцієнт корисної дії трансмісії.

 

Визначення тривалості роботи на i-й передачі по пройденому шляху:

,де – % тривалості роботи автомобіля на i-й передачі по часу;

– середня швидкість руху на і-ій передачі.

Як висновок при розрахунку аналізу навантажувальних режимів трансмісії можна встановити розрахункові режими.

Перший розрахунковий режим – по максимальному моменту двигуна:

расчетный нагрузочный режим

де M – момент на валу трансмісії, відповідний максимальному моменту двигуна;

– максимальний момент двигуна;

i – передаточне число, рахуючи від валу двигуна до відповідного валу трансмісії.

У розрахунках трансмісії на міцність ккд приймається рівним одиниці. Це обґрунтовується тим, що помилка для розрахунків навантажувальних режимів може становити від 8 до 10 %.

Максимальний момент, що передається піввіссю ведучого моста автомобіля з колісною формулою 42, визначається за формулою:

де , – передаточні числа коробки передач і додаткової коробки;

– передаточне число головної передачі.

Такий розрахунок може бути прийнятий для порівняльних розрахунків.

Другий розрахунковий режим визначається по максимальному зчеплення провідних коліс з грунтом .

Третій розрахунковий режим за максимальної динамічної навантаженні, яка має місце при різкому включенні зчеплення.

Величезний вплив на величину таких динамічних навантажень трансмісії автомобіля з фрикційним типом зчеплення має темп включення зчеплення.

 

2