Якість зварного з’єднання визначається зварюваність металів.

Зварюваність – здатність металів утворювати зварне з’єднання, властивості яких близькі до властивостей основного металу. Умовно сталі підрозділяють на добре зварювані, задовільно, обмежено і погано зварювані.

Зварюваність конструкційних сталей визначається вмістом в них вуглецю і легуючих елементів. Сталі з вмістом вуглецю до 0,3% зварюються добре, від 0,3 до 0,4% – задовільно, більше 0,4% – погано.

Наявність легуючих елементів в сталі погіршує зварюваність. Якість зварного шва визначається в основному:

– застосовуваними електродами;

– умовами зварювання;

– станом наплавлюваного поверхні.

В авторемонтному виробництві для зварювання конструкційних сталей отримала поширення електродугове зварювання.

Газова зварювання знаходить застосування лише при ремонті деталей з тонколистового матеріалу.

2