Досвід роботи показав всі технічні можливості АТП, і довів, що впровадження цієї системи, структури управління АТП суттєво знижує витрати, які затрачаються на підтримання працездатного стану автомобілів.

Щоб реалізувати досконалу технологію управління службою АТП необхідно скласти методи планування і організувати структуру АТП.

Комплектацію агрегатів і вузлів, постачання матеріалів і запасних частин до робочого місця, на виробництві здійснюють спеціалізовані підготовлені бригади. Також ремонтні бригади займаються транспортуванням агрегатів і механізмів автомобіля і автомобілів з зборі з гаражів у виробничі приміщення і назад.

Основа роботи системи управління АТП – це відділ технічного контролю (ВТК), який складається з станції діагностики автомобілів і функціонального апарату.

Відділ технічного контролю на підприємстві управління АТП

Відділ технічного контролю займається збором інформації про технічний стан автомобілів в цілому. На підставі зібраної інформації плануються технічні роботи по ремонту автомобілів. ВТК розраховує якісні показники ремонту автомобілів на виробництві для кожного підрозділу підприємства.

Станція діагностики збирає і передає інформацію групі планування, групи обліку та аналізу, і головному управлінню.

Структурна система АТП, на відміну звичайних регламентних систем, функціонує завдяки власним аналітичного алгоритму, який забезпечує дотримання технологічних операцій і маршрутів. Все і окремо контрольно-діагностичні (КД) операції у наведеному алгоритмі це своєрідний умовний оператор, який регулює подальші зміна маршруту автомобіля в системі АТП.

ПТО – виробничо-технічний відділ – займається сукупним впровадженням нової поставленої техніки і дотриманням технологічних процесів. ПТО організовує та відповідає за реконструкцію приміщень і обладнання, дотримання правил охорони праці і техніки безпеки. В обов’язки виробничо-технічного відділу входить розробка виробничої документації, нормативів і інструкцій. І в число обов’язків її діяльності входить керівництво винахідницькою діяльністю, підготовкою робочих кадрів інженерно-технічного персоналу.

ОГМ – відділ головного механіка – призначений для підтримки працездатного стану основного і допоміжного виробничого обладнання та бази інструментів, споруд і приміщень, і підсобного господарства.

ОТС – відділ технічного постачання – функціонує як постачальник автотранспортного підприємства (АТП) запчастинами, виробничими матеріалами для ремонту і обслуговування автомобілів. До основних обов’язків відділу технічного постачання входить організація роботи АТП і складського господарства.

{jcomments on}

2