Відповідальність за стан техніки безпеки і виробничої санітарії при проведенні практичних занять з водіння покладається на старшого майстра виробничого навчання, який зобов’язаний виконувати наступні рекомендації:

– розробляти інструкції по техніці безпеки при відпрацюванні вправ з водіння на навчальних маршрутах і автодромі.

– проводити інструктаж по техніці безпеки з майстрами навчання водінню автомобіля.

– здійснювати контроль за виконанням майстрами навчання водінню автомобіля норм, правил, інструкцій, наказів та вказівок з техніки безпеки при навчанні водінню.

– стежити за справним станом елементів автодрому і контролювати технічний стан навчальних автомобілів.

– брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків при проведенні практичних занять з водіння та приймати заходи до усунення цих причин.

– складати навчальні маршрути по дорогах з задовільним станом проїжджої частини, що відповідають вимогам техніки безпеки.

Відповідальність за стан техніки безпеки при відпрацюванні окремих вправ програми з водіння покладається на майстра навчання водінню автомобіля, який зобов’язаний дотримувати наступні рекомендації:

– Приймати участь в розробці інструкцій по техніці безпеки при відпрацюванні вправ з водіння на навчальних маршрутах і автодромі.

– Інструктувати учнів з техніки безпеки перед кожним заняттям з водіння.

– Контролювати виконання учнями норм, правил, інструкцій, наказів та вказівок з техніки безпеки при навчанні водінню.

– Відпрацьовувати з учнями вправи по водінню лише на затверджених начальником навчальної організації навчальних маршрутах, мають задовільний стан проїжджої частини доріг і на справних елементах автодрому.

– Брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків при навчанні практичному водінню та приймати заходи до усунення цих причин.

– Під час навчання практичному водінню автомобіля постійно перебувати в кабіні поруч з які навчаються, не залишати без нагляду навчальний автомобіль.{jcomments on}

2