Робочий цикл — послідовність процесів, що періодично повторюються в двигуні. Цикл може бути здійснений або за два (двотактний), або чотири (чотиритактний) такту.

Робочий цикл двигуна включає в себе:

• впуск — заповнення циліндра свіжим зарядом;

• стиснення інтенсифікує процес згоряння, а також зумовлює подальше більш глибоке і можливу повноту використання теплоти, що виділяється при спалюванні палива в циліндрі;

• розширення — робоча суміш згорає, гази, прагнучи розширитися, перемішають поршень від ВМТ до НМТ;

• випуск — очищення циліндра від відпрацьованих газів.

Робота двигуна, робота двигуна з турбонаддувом

2