Зварювання-це процес метою якого є отримання нероз’ємного з’єднання різних частин і деталей твердих матеріалів. Зварювання здійснюється за рахунок міжатомних сил, які сприяють зчеплення частин з допомогою нагріву або без нього.

У промисловості зварювання широко поширена і застосовується для з’єднання різних металів.

Втім представлена технологія застосовується не тільки для різних видів металів, але і для інших матеріалів, таких як пластмаса, смола, скло, різні гірські породи.

Даний розділ розгляне зварювання металів. Для того, щоб здійснити зварювання необхідно викликати сили зчеплення, що пояснюється взаємодією оболонок атомів з яких влаштовано тіло.

Термодинаміка говорить про те, що частинки матеріалу взаємодіють таким чином, що в результаті зменшується вільна енергія системи. Це може бути викликано розподілом атомів в послідовному порядку кристалічної решітки, з певної відомої міцністю.

Деформувати кристалічну решітку можна тільки з затратою певної роботи, і забезпечити це можна тільки при підведенні необхідної кількості енергії.

Серед мимовільних процесів зменшення вільної енергії можна виділити дифузію і розчинення, вони займають основну роль в процесі зварювання. Важливим фактором зварювання є нагрівання зварюваних тел. При підвищенні температури тіла відбувається процес зменшення міцності представленого твердого тіла, тіло втрачає свої властивості і здатність до пластичності

З підвищенням температури спочатку відбувається зменшення міцності твердого тіла, послаблюються пружні властивості, зростає здатність до пластичних деформацій, що в наслідок закінчується плавленням металу.

В процесі підвищення температури метал з часом переходить в стан газу. Здатність речовини об’єднаються поступово змінюється в залежності від температурного режиму. Нагрівання металу покращує процес зварювання, тому зварювання дуже тісно пов’язане з нагріванням металу. Втім зварювання може бути проведена і при низьких температурах. А також варіння може здійснюватися за способом хімічної реакції.{jcomments on}

2