Структура управління технічною службою великого АТП, що працює по системі ОР-Д-УН

Досвід роботи АТП показує, що впровадження цієї системи знижує витрати на підтримку автомобілів в працездатному стані на 20 – 25%. Для реалізації цієї системи має застосовуватися більш досконала система управління технічною службою АТП.

Бригади підготовки виробництва здійснюють комплектацію необхідних агрегатів, вузлів, запасних частин і матеріалів і доставку їх на робочі місця, транспортування знятих з автомобіля агрегатів і вузлів і переміщення автомобілів зі стоянки у виробничі приміщення і навпаки.
Ключовий елемент системи управління – ВТК (відділ технічного контролю) включає в себе станцію діагностики – основне джерело інформації про стан автомобілів, на підставі якої призначаються роботи з УН і планується все функціонування технічної служби. Крім того, ВТК контролює якість роботи усіх підрозділів виробництва. Станція діагностики забезпечує інформацією групу планування, організації і управління та групу обліку і аналізу. Система ОР-Д-УН, на відміну від суворо регламентних систем, функціонує за гнучкого алгоритму, що допускає різні технологічні маршрути об’єкта з виконанням більшого або меншого переліку робіт з ТОР. Кожна контрольно-діагностична (КД) операція у цьому алгоритмі є умовним оператором, що визначає подальший маршрут автомобіля в системі.

ПТО – виробничо-технічний відділ – займається внедрениемновой техніки і технологічних процесів, реконструкцією приміщень і устаткування, охороною праці та технікою безпеки, розробляє нормативи та інструкції, керує винахідницькою і раціоналізаторською діяльністю, займається підготовкою та перепідготовкою робітників й ІТП.

ОГМ – відділ головного механіка – забезпечує працездатний стан виробничого обладнання та інструменту, приміщень, споруд, енергосилового і сантехнічного господарства.

ОТС – відділ технічного постачання – забезпечує АТП запчастинами, матеріалами для ремонту автомобілів і для функціонування АТП, організує роботу складського господарства (основного складу і проміжних).

2