Розрахунок граничних відхилень, граничних розмірів деталей циліндричного з’єднання і вибір стандартної посадки.

Вихідні дані: номінальний діаметр з’єднання D = 13 мм, посадка в системі отвору (СН), граничні параметри посадки = 51 мкм і = 6 мкм.

 

1. Підібрати за ДСТУ ISO 286-2002 числові значення допусків на обробку вала і отвору, визначити квалитеты і основні відхилення для освіти посадки в системі отвору, визначити числові значення верхніх і нижніх відхилень отвору і вала.

 

1.1 Визначаємо вид посадки. Так як задані граничні значення натягов, то, отже, посадка з натягом.

 

1.2 Допуск посадки з натягом

ТП = Nmax – Nmin = 0,051 – 0,006 = 0,045 мм

 

1.3 Допусків вала і отвору.

На першому етапі розрахунку приймаємо допусків отвору і вала рівними, тобто відповідними одного квалітету:

TD = Td =

Найближчі стандартні значення допусків вала й отвору:

18 мкм, квалітет IT7;

18 мкм, квалітет IT7;

Правильність прийнятих допусків перевіряємо дотриманням умови

;

=18 + 18 = 36 мкм; 45 мкм. Так як рівність не виконується, приймаємо отвір на один квалітет грубіше валу.

Найближчі стандартні значення відповідають квалитетам 1Т7 і 1Т8 і значенням допусків вала 18 мкм і отвори 27 мкм. Ще раз перевіряємо правильність рівності:

; 45= 18 + 27.

 

1.4 Граничні відхилення вала і отвору

Основне відхилення отвори в системі СН: EI = H = 0. Для визначення основного відхилення вала будуємо графічне зображення обраної посадки в такій послідовності (рис. 1.1):

– проводимо нульову лінію, умовно позначає номінальний діаметр з’єднання = 13 мм;

– будуємо поле допуску отвору Н8 і проставляємо його граничні відхилення від нульової лінії ES = + TD = +27 мкм; EI = 0;

– будуємо поле допуску вала вище поля допуску отвору, виходячи із заданих значень параметрів посадки з натягом;

– визначаємо граничні відхилення вала:

27 + 6 = +33 мкм;

= + 51 мкм.

 

Отже, чисельне значення основного (найближчого до номінального) відхилення вала дорівнює +33 мкм.

Для визначення умовного (буквеного) позначення основного відхилення вала скористаємося таблицями граничних відхилень.

Для = 13 мм граничні відхилення вала +51 мкм і +33 мкм в сьомому квалитете відповідають полю допуску u7.

Обрана нами стандартна посадка забезпечує задані значення функціональних натягов 51 мкм; 6 мкм.

 

1.5 Граничні розміри отвору і вала

Граничні розміри отвору:

Dmax = D + ES = 13 + 0,027 = 13,027 мм;

Dmin = D + EI = 13 + 0 = 13 мм

Граничні розміри валу:

dmax = D + es = 13 + 0,051 = 13,051 мм;

dmin = D + ei = 13 + 0,033 = 13,033 мм.

 

 

2 Побудувати схему розташування полів допусків отвору і валу, нанести основні позначення та числові значення всіх параметрів з’єднання.

Малюнок 1.1 – Схема розташування полів допусків отвору і вала

 

 

3 Виконати схематичний креслення з’єднання отвору і валу, окремо отвору і вала. Вказати на кресленні розміри з’єднання, отвори і валу різними способами. Вибрати числові значення шорсткості по параметру Ra в залежності від квалитета точності і вказати на ескізах вала та отвору.

обозначение размеров полей допусков

Рисунок 1.2 – Позначення розмірів полів допусків і граничних

відхилень на кресленнях

 

 

4 Побудувати загальну схему полів допусків деталей, граничних робочих і контрольних калібрів. Розрахувати виконавчі розміри калібрів.

Зображуємо схему полів допусків робочих і контрольних калібрів. Допуски на виготовлення скоб Н1, пробок Н і контркалибров Нр, знос прохідних скоб у1 і у, зміщення середини полів допусків прохідних калібрів z і z1 знаходимо з таблиць стандартів, виходячи з номінального розміру D і квалитетов отвору і вала. Т. к. D < 180 мм, параметри a і a1 дорівнюють 0.

– для вала D = 13 мм; 7 квалітет;

параметри скоби Н1 = 3 мкм; z1 = 2,5 мкм; у1 = 2 мкм; a1= 0

параметр контркалибров Нр = 1,2 мкм;

 

– для отвору D = 13 мм; 8 квалітет;

параметри пробки Н = 3 мкм; z = 4 мкм; у = 4 мкм; a = 0

 

За побудованою схемою розраховуємо граничні і зношені розміри калібрів і контркалибров із занесенням результатів в таблицю 1.1.

 

схема расположения полей допусков

Рисунок 1.3 – Схема розташування полів допусків деталей, калібрів і контркалибров для посадки ? 13 Н8/u7

 

Граничні розміри калібру-пробки – ПР; НЕ:

ПРmax = Dmin + z + H/2 = 13 + 0,004 + 0,0015 = 13,0055 мм;

ПРmin == Dmin + z – H/2 = 13 + 0,004 – 0,0015 = 13,0025 мм;

ПРmin == Dmin – y = 13 – 0,004 = 12,996 мм;

НЕmax = Dmax + H/2 = 13,027 + 0,0015 = 13,0285 мм;

НЕmin = DmaxH/2 = 13,027 – 0,0015 = 13,0255 мм.

 

Граничні розміри калібру-скоби – ПР; НЕ:

ПРmax = dmax – z1 + H1/2 = 13,051 – 0,0025 + 0,0015 = 13,05 мм;

ПРmin = dmax – z1 – H1/2 = 13,051 – 0,0025 – 0,0015 = 13,047 мм;

ПРизн = dmax + у1 = 13,051 + 0,002 = 13,053 мм;

НЕmax = dmin + H1/2 = 13,033 + 0,0015 = 13,0345 мм;

НЕmin = dminH1/2 = 13,033 – 0,0015 = 13,0315 мм.

 

Граничні розміри контркалибров: К-ПР;-НЕ; НА-І:

К-ПРmax = dmax – z1 + Hp/2 = 13,051 – 0,0025 + 0,0006 = 13,0491 мм;

К-ПРmin = dmax – z1 – Hp/2 = 13,051 – 0,0025 – 0,0006 = 13,0479 мм;

До-HEmax = dmin + Hp/2 = 13,033 + 0,0006 = 13,0336 мм;

До-HEmin = dmin – Hp/2 = 13,033 – 0,0006 = 13,0324 мм;

Доmax = dmax +y1 + Hp/2 = 13,051 + 0,002 + 0,0006 = 13,0536 мм;

Доmin = dmax +y1 – Hp/2 = 13,051 + 0,002 – 0,0006 = 13,0524 мм.

 

Таблиця 1.1 – Граничні і зношені розміри калібрів

 

Калібри

Граничні розміри калібрів

max

min

зношений

Для отвору

ПР

13,0055

13,0025

12,996

НЕ

13,0285

13,0255

 

Для вала

ПР

13,05

13,047

13,053

НЕ

13,0345

13,315

 

К-ПР

13,0491

13,0479

 

ДО-НЕ

13,0336

13,0324

 

ДО-І

13,0536

13,0524

 

 

Виконавчим розмірів скоби (ПР і НЕ) служить її найменший граничний розмір з позитивним відхиленням, пробки (ПР і НЕ) – найбільший граничний розмір з негативним відхиленням. Таким чином, відхилення проставляють «в тіло» калібру, що забезпечує максимум металу на виготовлення.

Для калібру-скоби: ПР ? 13,047; НЕ ? 13,0315.

Для калібру-пробки: ПР ? 13,0055; НЕ ? 13,0285.

 

 

5 Виконати ескізний креслення робочих калібрів-пробок і калібрів-скоб з маркуванням і позначенням виконавчих розмірів.

Принцип маркування калібрів полягає в тому, що на калібрі наноситься інформація, що стосується тільки контрольованої деталі. На скобі вказується умовне позначення розміру вала ?13u7 і прохідний і непрохідний межі валу (тобто верхнє відхилення +0,051 для ПР і нижнє відхилення +0,033 для НЕ). На пробці указується розмір отвору ?13Н8, а також верхнє відхилення +0,027 для НЕ нижнє 0 для ПР.

исполнительные размеры и маркировка

Рисунок 1.4 – Виконавчі розміри та маркування калібрів

 

Довідкові матеріали:

Таблиця 1 – Значення одиниць допуску i

Інтервал розмірів,мм

До 3

Св.3 до 6

Св.6 до 10

Св.10 до 18

Св.18 до 30

Св.30 до 50

i, мкм

0,55

0,73

0,90

1,08

1,31

1,56

 

Продовження таблиці 1

Інтервал розмірів,мм

Св.50 до 80

Св.80 до 120

Св.120 до 180

Св.180 до 250

Св.250 до 315

Св.315 до 400

Св.400 до 500

i, мкм

1,86

2,17

2,52

2,89

3,22

3,54

3,89

Таблиця 2 – Значення коефіцієнтів точності а

Позначення допуску

IT5

IT6

IT7

IT8

IT9

IT10

IT11

IT12

IT13

IT14

IT15

Значення а

7

10

16

25

40

64

100

160

250

400

640

 

Таблиця 3 – Параметр шорсткості для калібрів

 

Калібр-пробка

Калібр-скоба

 

Діаметр, мм

Діаметр, мм

Квалітет

від 0,1 до 100

св. 100 до 360

від 0,1 до 100

св. 100 до 360

 

Параметр шорсткості , мкм

6

0,04

0,08

0,08

0,16

7 – 9

0,08

0,16

0,08

0,16

10 – 12

0,16

0,16

0,16

0,16

2