Величини деформацій і напружень в деталях автомобіля залежать від навантажувальних режимів, що мають місце в різних умовах експлуатації автомобіля. Навантажувальний режим характеризує реальні навантаження, які реально відчувають деталі та агрегати автомобіля при експлуатації. Такі навантаження зазвичай представляють у вигляді кривих розподілу. Криві розподілу отримують методом статистичної обробки результатів вимірювання навантажень і напруги в деталях при роботі автомобіля.

Розрахунковим називається реальний або умовний навантажувальний режим, що приймається при розрахунку деталей автомобіля на міцність або витривалість. Розрахунковий режим встановлюється на основі аналізу навантажувальних режимів.

Сили що діють на деталі автомобіля можуть бути:

– постійними (повільно змінюються). До них відноситься власну вагу;

– змінними при сталих режимах змінних напруг;

– змінними при несталих режимах змінних напруг;

– ударними

2