Мета роботи полягає у визначенні технічного стану і точності токарного верстата за параметрами точності, які впливають на виникнення похибок обробки.

Як вивчити токарна справа

Інформація для початківців токарів

Для оцінки параметрів точності токарного верстата ми повинні освоїти методи контролю технічного стану токарного верстата за параметрами точності згідно з ГОСТ 18097-85 і практичні вимірювання окремих параметрів точності токарного верстата 1М61П.

Необхідно набути навички роботи з контрольними оправками і індикатором годинникового типу на штативі або магнітної стійці при виконанні вимірювань параметрів точності.

Визначити технічний стан токарного верстата за параметрами точності і підготувати висновок про можливість його використання для обробки деталей.

Обладнання, прилади і інструменти, які будемо використовувати.

 • Токарно-гвинторізний верстат моделі 1М61П.
 • Індикатор годинникового типу ИЧ-05 з ціною тиску 0,01 мм на штативі.
 • Індикатор годинникового типу 1МІГЦ з ціною поділки 0,001 мм на стійці індикаторної магнітної.
 • Контрольні Оправки циліндричні з конусом МОРЗЕ для установки в шпинделі і задній бабці.
 • Оправка контрольна з центровим отвором під кульку.
 • Центру ГОСТ 13214-79.
 • Пристрій токарного різця

  Устройство резца

  Різець є найбільш

  уживаним ріжучим інструментом

  при обробці деталей на токарних верстатах.

  Матеріали токарних різців впливають на…

  Для контролю геометричної точності токарно-гвинторізних верстатів загального призначення необхідно використовувати ГОСТ 18097-85, який встановлює параметри точності та методи їх перевірки. Перевірка верстатів за нормами точності полягає у встановленні точності виготовлення, взаємного розташування, переміщення і співвідношення рухів робочих органів верстата, що несуть заготовку і інструмент, шляхом вимірювань за допомогою контрольних пристроїв і приладів. Також контроль може виконуватися шляхом вимірювання оброблених на верстатах зразків деталей.

  Геометричну точність непрацюючого верстата не можна ототожнювати з точністю обробки, відхилення геометричної точності верстата від норм робить істотний вплив на точність обробки.

  При перевірка верстатів за нормами точності (без різання) руху окремих вузлів і елементів верстата повинні здійснюватися від руки, а при відсутності ручного приводу – механічно на найменшій швидкості.

  На практиці перевіряються ті параметри точності верстата, похибки яких можуть чинити істотний вплив на виникнення похибок обробки, а саме: прямолінійність поверхні напрямних станини, биття обертових центрів, положення осі обертання відносно осі шпинделя і т. д.

  Конструкція токарного різця

  Конструкция резца

  Різець сконструйований з голівки, тобто робочої частини, і тіла, що служить для закріплення різця.

  При виготовленні деталей на металорізальних верстатах часто доводиться користуватися лимбами, що дають можливість відраховувати необхідні переміщення вузлів верстата. При користуванні лимбами, навіть при переміщенні на ціле число поділок лімба, необхідне переміщення можна здійснити точно. Виникає похибка установки, що виявляється в тому, що при багаторазової встановлення вузла в потрібне положення він не займає кожен раз строго однакове становище.

  Похибка встановлення розміру лимбу верстата є випадковою похибкою і залежить від багатьох змінних чинників: неточності кроку гвинта, неточності нанесення поділок на лімбі, зносу гвинтової пари, жорсткості ланцюга переміщення, величини сили тертя в направляючих, ширини штрихів шкали лімба, освітленості робочого місця, стану зору робітника і т. д.

  Величина похибки установки визначається різницею граничних значень зміщень вузла щодо необхідного положення.

  При даній методиці проведення роботи не враховуються такі складові похибки, як неточність кроку гвинта, знос гвинтової пари, неточність нанесення поділок лімба та ін., але значно спрощується техніка проведення експерименту.

  Порядок виконання роботи визначення точності токарного верстата:

 • 1. Перевірити прямолінійність поздовжнього переміщення супорта в горизонтальній площині (рис 1.1.)
 • Контроль прямолинейности продольного перемещения суппорта

  Рис. 1.1 Контроль прямолінійності поздовжнього переміщення супорта за допомогою оправки та індикатора.

  У центрах передній 1 і задній 5 бабок встановлюють оправлення 3 з циліндричною вимірювальної поверхнею.

  Резцедержатель повинен бути розташований можливо ближче до осі центрів верстата.

  На супорті 4 (в різцетримачі) зміцнюють індикатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник стосувався бічної твірної оправки і був направлений до її осі перпендикулярно до твірної. Показання індикатора на кінцях оправки повинні бути однаковими.

  Супорт переміщують в поздовжньому напрямку на всю довжину ходу. Відхилення визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора і заносять у звіт.

 • 2. Перевірити прямолінійність поздовжнього переміщення супорта в вертикальній площині.
 • У центрах передній 3 і задній 5 бабок встановлюють оправку 2 з циліндричною вимірювальної поверхнею. Супорт 1 повинен бути розташований ближче до осі центрів верстата рис. 1.2..

  Работа с индикатором

  Рис. 1.2 Перевірка за допомогою оправки і індикатора прямолінійності у вертикальній площині.

  Табл. 1. – Результати вимірювання параметрів точності токарного верстата 1М61П.

  На супорті в різцетримачі зміцнюють індикатор 4 так, щоб його вимірювальний наконечник торкався верхньої (нижньої) утворює оправки і був направлений до її осі перпендикулярно до твірної оправки і був направлений до її осі перпендикулярно до твірної. Супорт переміщують в поздовжньому напрямку на всю довжину ходу.

  Відхилення визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора. Якщо показання індикатора. Якщо показання індикатора на кінцях оправки не однакові, то з результатів відхилень слід вирахувати похибку, викликану установкою оправки.

 • Перевірити одновысотность осі обертання шпинделя передньої бабки і осі отвору пінолі задньої бабки по відношенню до напрямних станини у вертикальній площині рис. 1.3..
 • Проверка токарного станка

  Перевірка за допомогою оправок і індикатора одновысотности осі обертання шпинделя і осі отвору пінолі задньої бабки.

  Задню бабку 5 з порожнистої висунутої пинолью встановлюють на відстані приблизно рівному від торця шпинделя до торця пінолі. Задню бабку і пиноль закріплюють. В отворі шпинделя передньої бабки 1 і в отворі пінолі задньої бабки 5 вставляють оправки 2 з циліндричною вимірювальної поверхнею однакового діаметру.

  На супорті 4 (в різцетримачі) зміцнюють індикатор 3 так, щоб його вимірювальний наконечник стосувався вимірювальної поверхні однієї з оправок на відстані, що дорівнює двом діаметрам оправки і був направлений до її осі перпендикулярно направляючої.

  Потім супорт переміщують у бік другий оправки і не змінюючи положення індикатора, виробляють перевірку одновысотности з першої оправкою. Для визначення найбільшого показання індикатора верхню частину супорта перемішають в поперечному напрямку вперед і назад.

  Результат вимірювання у шпинделя передньої бабки встановлюють як середню арифметичну двох вимірювань, після першого виміру шпиндель повертають на 180°.

  Відхилення визначають як найбільшу алгебраїчну різницю. Перевірити радіальне биття центрирующей поверхні бабки під патрон.

  измерения с помощью индикатора

  Рис. 1.4. – Вимірювання за допомогою індикатора радіального биття центрирующей поверхні шпинделя

  На нерухомій частині верстата зміцнюють індикатор 1 так, щоб його наконечник торкався поверхні, що перевіряється, 2 і був направлений до її осі перпендикулярно до твірної. Шпиндель при вимірюванні повинен зробити не менше двох обертів. Відхилення визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора.

 • Перевірити торцеве биття опорного буртика шпинделя передньої бабки
 • индикатор торцевого биения

  Рис. 1.5. – Вимірювання за допомогою індикатора торцевого биття опорного буртика шпинделя.

  На нерухомій частині верстата зміцнюють індикатор 1 так, щоб його вимірювальний наконечник стосувався опорного буртика шпинделя 2 на можливо більшій відстані від центру і був перпендикулярний йому.

  Шпиндель приводять в обертання в робочому напрямку. Вимірювання проводять в двох взаємно перпендикулярних площинах в діаметрально протилежних точках по черзі.

  При кожному вимірі шпиндель повинен зробити не менше двох обертів. Відхилення визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора в кожному його положенні.

 • Перевірити радіальне биття конічного отвору шпинделя передньої бабки:
 • а) у торця;

  б) на довжині L=200 мм.

  Схема перевірки показана на рис.1.6.

  конические отверстия

  Вимірювання за допомогою індикатора радіального биття конічного отвору шпинделя.

  В отвір шпинделя 1 вставляють контрольну оправлення 3 з циліндричною вимірювальної поверхнею.

  На нерухомій частині верстата зміцнюють індікатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник стосувався вимірювальної поверхні оправки і був направлений до її осі перпендикулярно до твірної.

  Шпиндель, що приводить в обертання в робочому напрямку.

  При кожному вимірі шпиндель повинен зробити не менше двох обертів. Відхилення визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора в кожному його положенні.

 • Перевірити паралельність осі обертання шпинделя передньої бабки поздовжнього переміщення супорта:
 • а) у вертикальній площині

  б) в горизонтальній площині.

  В отвір шпинделя 1 вставляють контрольну оправлення 3 з циліндричною вимірювальної поверхнею. На супорті 4 в різцетримачі зміцнюють індикатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник стосувався вимірювальної поверхні оправки і був направлений до її осі перпендикулярно направляючої.

  Схема перевірки показана на рис. 1.7.

  Супорт переміщують в поздовжньому напрямку на всю довжину ходу L. Вимірювання проводять за двома діаметрально протилежним утворюючим оправки при повороті шпинделя на 180 градусів.

  Відхилення визначають як середню арифметичну результатів не менш ніж двох вимірювань в кожній площині, кожен з яких визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора при переміщенні супорта.

  Вимірювання за допомогою індикатора і оправок паралельності осі обертання шпинделя поздовжнього переміщення супорта.

  У разі опор ковзання перевірку можна проводити при повільному обертанні шпинделя. Результат визначається при кожному положенні супорта найбільшою алгебраїчною різницею показань індикатора.

 • Перевірити паралельність осі конічного отвору пінолі задньої бабки переміщення супорта:
 • а) у вертикальній площині

  б) у горизонтальній площині

  Схема перевірки показана на рис. 1.8.

  Вимірювання паралельності осі конічного отвору пінолі задньої бабки переміщення супорта.

  Задню бабку встановлюють в положення, передбачене в перевірці і закріплюють.

  В отвір пінолі 3 вставляють контрольну оправлення 1 з циліндричною вимірювальної поверхнею. На супорті 4 встановлюють індикатор 2 так, щоб його вимірювальний наконечник стосувався вимірювальної поверхні оправки і був направлений до її осі перпендикулярно до твірної. Супорт переміщують в поздовжньому напрямку на всю довжину ходу.

  Відхилення визначають як найбільшу алгебраїчну різницю показань індикатора у зазначених положеннях супорта.

 • Визначити похибка установки раз міра лимбу.
 • 9.1.Встановити лімб переміщення одного з вузлів верстата на вибране поділ.

  9.2.Закріпити на нерухомому сайті верстата стійку індикатора. Вимірювальний наконечник індикатора (ціна поділки шкали 0,01 мм) повинен стосуватися переміщається при досвіді деталі верстата з деяким натягом. Стрілку індикатора встановити на 0 (Рис. 1.9.).

  9.3. Переміщаючи рухомий вузол, визначити ціну поділки шкали лімба.

  9.4. Встановити на стійці індикатор з ценоз поділки шкали 0,001 мм або 0,002 мм, уперши його вимірювальний наконечник в переміщається при досвіді деталь верстата з деяким натягом. Встановити стрілку індикатора на нуль.

  Схема вимірювання похибки установки

  9.5. Провертаючи руків’я гвинта, відвести рухомий вузол верстата в напрямку, протилежному обраним напрямом робочого переміщення, на 0,5-1 оберт гвинта так, щоб обов’язково був обраний зазор на гвинтовій парі.

  9.6. Провертаючи руків’я гвинта, перемістити вузол верстата в напрямку робочого ходу до збігу ризики обраного поділки лімба з нерухомою відміткою. Остаточну доведення збігу рисок можна виробляти легким постукуванням руки за рукоятки гвинта. Записати показання індикатора.

  9.7.Повторити п. 9.5. і 9.6 не менше 10 разів.

  9.8. Определеить значення похибки і порахувати за формулою. Результати порівняти з показаннями в табл.. 1.2.

  погрешность установки резца

  2