Надійність — властивість об’єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання і транспортування.

Під параметром теорії надійності автомобілів розуміється деяка вихідна характеристика деталі, сполучення, складальної одиниці або автомобіля в цілому, в якості якої приймається один або кілька технологічних показників якості. Вихід параметра за межі граничного значення, що класифікується як відмова, якщо при цьому відбувається порушення працездатного стану об’єкта, тобто такого стану, при якому значення всіх параметрів, що характеризують його здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативно-технічної і (або) конструкторської документації.
Відмови зазвичай поділяють на раптові і поступові. Раптові відмови характеризуються стрибкоподібним зміною значень одного або декількох параметрів об’єкта. Вони відбуваються у випадкові моменти часу, які точно прогнозувати неможливо, а можна лише характеризувати настання або ненастання події з певною ймовірністю. Поступова відмова характеризується плавним зміною одного або декількох параметрів об’єкта. Наприклад, монотонне зростання зносу деталей циліндропоршневої групи двигуна, зниження паливної економічності і потужності. Поділ відмов на поступові і раптові носить умовний характер. Наприклад, поступове зношування робочих поверхонь деталей коробки передач збільшує зазори і призводить до раптового самовыключению передачі.
Складові частини автомобілів поділяються на ремонтуються і неремонтируемые. Для перших у нормативно-технічної і (або) конструкторської документації передбачено проведення ремонтів, а для других не передбачено. Надійність виробів обумовлюється їх безвідмовністю, довговічністю, ремонтопридатністю і збереженість.

Безвідмовність — властивість об’єкта безупинно зберігати працездатний стан протягом деякого часу або напрацювання. Основними показниками безвідмовності є:

– ймовірність безвідмовної роботи (ймовірність того, що в межах заданої напрацювання відмова об’єкту не виникає);

– середнє напрацювання на відмову (відношення напрацювання відновлюваного об’єкта до середнього значення числа його відмов протягом цього напрацювання);

– параметр потоку відмов (відношення середнього числа відмов відновлюваного об’єкта за довільно малу його напрацювання до значення цієї напрацювання).

2