Для проектування ремонтних підприємств знадобитися використовувати знання в області технології машинобудування, взаємозамінності, стандартизації, метрології та технічних вимірювань.

Особливу увагу необхідно приділяти комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів.

 

1. Визначаємо трудомісткість річної виробничої програми цеху (дільниці, відділення) ремонтного підприємства.

Для початку треба визначитися з трудомісткістю капітального ремонту кожної машини. Трудомісткість ремонту машин визначається з урахуванням коефіцієнта приведення до еталонної машині, трудомісткість ремонту вказується керівником.

Для машин, які мають навісне або причіпне обладнання, трудомісткість капітального ремонту необхідно встановити окремо для базової машини і навісного або причіпного обладнання, а потім все це підсумовується.

 

2. Визначаємо річний обсяг робіт у наведених умовних одиницях ремонту.

Кількість наведених умовних одиниць ремонту розраховується за формулою:

 

3. Режим робіт і фонди часу.

Режим робіт ремонтного підприємства характеризується кількістю робочих днів на рік, кількістю робочих змін протягом доби, тривалість зміни в годинах.

Для більшості цехів ремонтного підприємства рекомендується двох змінний режим роботи, який дозволяє краще використовувати устаткування.

 

4. Розрахунок необхідної кількості обладнання в цеху.

Необхідна кількість устаткування слід визначати за формулою:

Формула расчета количества оборудования

 

5. Розрахунок кількості працівників в цеху.

Кількість працівників цеху розраховується окремо по категоріях: виробничі робітники, допоміжні робітники, фахівці, службовці і молодший обслуговуючий персонал.

Кількість виробничих працівників слід розраховувати окремо по верстатникам і слюсарів.

Кількість верстатників визначається за формулою:

Количество станочников

Кількість слюсарів розраховується за вище наведеною формулою з заміною та (трудомісткість слюсарних робіт).

Кількість додаткових працівників при збільшеному розрахунку рекомендується брати в розмірі 20-25% від кількості виробничих робітників (верстатників і слюсарів).

Кількість службовців встановлюється у розмірі 5% і молодшого обслуговуючого персоналу 2% від кількості виробничих та допоміжних працівників.

 

6. Розрахунок площі цеху

Під час наближених розрахунків виробничу площу визначають, виходячи з кількості устаткування, питомої площі, яка зайнята обладнанням, внутрішніх цехових проїздів, проходів і робочих зон.

Площа верстатного ділянки цеху визначається за формулою:

 

Площадь станочного участка

 

Площа слюсарного ділянки цеху визначається за формулою:

Площадь слесарного участка

До=6 м – питома площа, яка необхідна на одного співробітника.

Загальна площа цеху дорівнює:

Общая площадь цеха

Де n=3-3,5 – коефіцієнт, який враховує внутрішні цехові проходи, проїзди, робочі зони.

В кінці площа цеху слід перевірити графічно з урахуванням норм технологічного проектування (величини прольоту колон, кроку колон) з можливим збільшенням до 20%.

Розміщення устаткування в цеху, що проектується, повинна відповідати послідовності операцій технологічного процесу (можливе розміщення обладнання згідно з груповим принципом).

Планування цеху повинно бути виконано на форматі А1 міліметрівки.{jcomments on}

2