Вибродуговая наплавлення має відмінності від звичайних зварювальних процесів наявністю коливань електроду з частотою 50-100 Гц і низькою напругою джерела зварювального струму. Перенесення металу електродного дроту на деталь відбувається завдяки чергуванню електричних розрядів і коротких замикань ланцюга. Стійкість процесу і хороше формування наплавленого металу можливі лише при певному значенні індуктивності зварювального ланцюга. Розплавлений метал можна захищати флюсом, газом або рідиною.

Найбільшого поширення набула вибродуговая наплавлення в середовищі рідини. Регулюючи відведення тепла кількістю і місцем надходження охолоджувальної рідини, можна в широких межах змінювати механічні властивості наплавленого металу. Правда надмірне зниження втомної міцності дає обмеження на застосування вибродуговой наплавлення. Використовувати вибродуговую наплавлення та схеми вибродуговой наплавлення для відновлення деталей, руйнування яких може призвести до аварії не дозволяється.

Схема установки для наплавлення вибродуговой

Схема вибродуговой наплавлення деталей наведена на малюнку. Відновлювана деталь поміщається в центри токарного верстата, а зварювальну головку закріплюють на супорті верстата.

Схема роботи при електродугового наплавлення

Електродний дріт з касети 5 роликами подаючого механізму 4 через мундштук 12 вібратора подається в зону горіння дуги. У результаті вібрацій електрода відбувається чергування електричних розрядів і коротких замикань ланцюга і, отже, контакт між електродом і деталлю. У період розряду відбувається розплавлення кінця електрода, в період короткого замикання – перенесення металу на деталь. Рідина, надходячи через шланг 3 в зону горіння дуги, надає двояке дію. З одного боку, пари її, відтісняючи повітря із зони горіння дуги, захищає розплавлений метал, з іншого боку, охолоджуючи розплавлений метал, рідина скорочує перебування металу в рідкому стані. Зважаючи швидкого переходу металу з рідкого стану у твердий стан містяться в ньому гази не встигають виділитися і в наплавленому шарі утворюють пори. Швидке охолодження металу викликає різку його загартування, внаслідок чого виникають значні за величиною внутрішні напруги, що розтягують, викликають тріщини в наплавленому шарі. Кількість пор і тріщин в наплавленому шарі металу можна зменшити, застосовуючи для наплавлення відповідні дроту і сповільнюючи швидкість охолодження розплавленого металу.

2