Зріз металу, його товщина, ширина і площа. Внаслідок деформації стружки, що відбувається в процесі її утворення, ширина і особливо товщина її виходять більше розмірів b і а на рис. Довжина стружки виявляється менше відповідного розміру обробленої ділянки поверхні деталі. Тому площа 1, заштрихована на рис. і звана зрізом, не відображає поперечного перетину стружки, що знімається в цьому випадку.

Зрізом металу називається поперечний переріз шару металу, що знімається при даній глибині різання і подачі. Розміри зрізу характеризуються його товщиною і шириною.

Товщиною зрізу металу називається відстань між положеннями режушей кролхки різця до і після одного оберту деталі, виміряна по перпендикуляру до ріжучої кромки.

Товщина зрізу вимірюється в міліметрах (мм) і позначається буквою а.
Шириною зрізу називається відстань між крайніми точками працюючої частини різальної кромки різця. Ширина зрізу вимірюється в міліметрах (мм) і позначається буквою И.
Чотирикутник, заштрихований на рис., зображує площа зрізу.

Площа зрізу дорівнює добутку подачі на глибину різання.

Площа зрізу вимірюється в квадратних міліметрах і позначається літерою f визначається за формулою зрізу металу:

f=s*t

де f — площа в мм2;

s – подача на один оборот в мм;

t – глибина різання в мм.

Якщо, наприклад, обточування деталі проводиться при подачі 0,2 мм/об і глибині різання 4 мм, то площа зрізу дорівнює

f=s*t=0,2*0,4=0,8 мм2

2