1. При стандартному розрахунку визначають сумарні моменти інерції.

1.1 Визначити сумарні моменти інерції:

L – довжина ресори, см ;

Е – модуль пружності матеріалу ресори кгс/см;

Сталь Мпа

Мідь МПа

Алюміній МПа

Кость МПа

Дерево МПа

Гума МПа

, де

S – напруга

е – деформація

Дано: навантаження на передню вісь автомобіля з вантажем 5т дорівнює 2575 кг

Вага непідресорених мас дорівнює 475 кгс, звідси навантаження дорівнює (на 1-ну ресору):

Розрахунковий прогин ресори f приймаємо 80 мм (без урахування затягування драбин)

f – параметр, який характеризує якість підвіски. Вибирається від типу і призначення автомобіля від 25-250 мм

Чим більше f, тим нижче частота власних коливань підресорених частин і знизяться вертикальні прискорення.

1.3. Для визначення середнього розрахункового напруги приймаємо П=1300 і згідно з формулою :

П – показник напруженого стану;

1.4. На підставі розрахункової залежності між масою ресори і числом листів приймаємо n=10. Кількість аркушів з довжиною L, n=2;

1.5. Ширина листів ГОСТ 7419-55, ширина профілю 65 мм

2. Визначення основних параметрів.

2.1. Розрахункову довжину ресори визначаємо за формулою:

Ресора складається з листів однакової товщини, тому , а визначений за висловом коефіцієнт прогину:

Знаходимо довжину ресори L=134,5 див. Вибираємо найближчий розмір, кратний 25 мм Остаточно приймаємо L=135,0 див.

2.2 За висловом см; Згідно ГОСТУ 7419-55, є профіль мм. Остаточно приймаємо t = 0,9 мм

2.3 Середнє розрахункове напруження визначаємо за формулою.

попередньо обчисливши:

2.4. Перетворюючи вираз, знаходимо показник напруженого стану:

2.5. Додатково до вихідним даним вибираємо довжину останнього аркуша Ln, від якого залежить форма поздовжнього контуру ресори, а отже, і її маса.

Відомо, що середня зона ресори, укладена між драбинами, при деформаціях ресори не вся бере участь у роботі. Якщо відстань між драбинами позначити через А, то при n=2.

Для передніх ресор автомобіля ЗІЛ-130 було прийнято . Відповідно до компонування передньої підвіски, відстань між драбинами А=10,5 див., тоді остаточно приймаємо L= 20,0 см

2.6. Номінальна маса ресори з урахуванням довжини останнього аркуша (в кг):

Прийнявши щільність ресорної сталі кг/див.

2.7. Для ресори з листами однакової товщини довжину проміжних листів визначають за методом трапеції:

Нижче наведена розрахункова довжина кожного листа:

№ аркуша 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Довжина листа 1350 1350 1225 1100 970 840 710 580 450 320 200

3. Розрахунок геометричних параметрів листів передньої ресори.

Кривизну корінного й підкореневого листів ресори зазвичай роблять менше кривизни наступних, щоб трохи розвантажити корінний лист від дії згинального моменту, а також, щоб більш повно прилягали кінці наступних аркушів.

Для визначення кривизни окремих аркушів скористаємося поняттям «умовних напружень».

3.1. Знаючи середнє розрахункове напруження в ресорі кгс/см, знижуємо його в корінному листі на 30%, у другому – на 15% та в останньому 10%.

Тоді в корінному листі умовне напруження:

у другому листі:

у останньому одинадцятому аркуші:

у проміжних восьми аркушах:

де M-середній розрахунковий згинальний момент;

– умовні згинальні моменти, діючі відповідно в першому, другому та одинадцятому аркушах, кгс*см ;

W – момент опору одного листа перерізом 965 мм ;

Перевірка. Сума умовних згинаючих моментів повинна бути дорівнює середнім розрахунковим вигинає моменту:

Переконуємося, що кгс*см = M.

3.2. Стрілу выгиба ресори під контрольної навантаженням визначаємо за компонуванні по компоновці підвіски; в даному випадку H=20 мм.

2