Швидкість різання. Кожна точка оброблюваної поверхні деталі, наприклад точка А, що проходить в одиницю часу, наприклад в одну хвилину, деякий шлях. Довжина цього шляху може бути більше або менше, залежно від числа обертів в хвилину деталі і від її діаметра, і визначає собою швидкість різання.

Швидкістю різання називається довжина шляху, який проходить в одну хвилину точка оброблюваної поверхні деталі.

Швидкість різання вимірюється в метрах за хвилину і позначається буквою v. Для стислості замість слів «метрів за хвилину» прийнято писати м/хв.

Швидкість різання при точінні знаходиться за формулою швидкості різання:

де v — шукана швидкість різання м/хв;

п — відношення довжини окружності до її діаметра, що дорівнює 3,14;

D — діаметр оброблюваної поверхні деталі в мм;

n — число оборотів деталі в хвилину.

Твір пDn у формулі повинно бути поділене на 1000, щоб знайдена швидкість різання по формулі була виражена в метрах.
Формула швидкості різання читається так: швидкість різання дорівнює добутку довжини кола оброблюваної деталі на число оборотів її в хвилину, розділеному на 1000.

2