Робота системи живлення.

Паливо з бака через фільтр грубої очистки по паливопроводу надходить до паливопідкачуючі насосу, далі подається по паливопроводу до фільтру тонкого очищення, потім — до насоса високого тиску. Насос з паливопроводів високого тиску подає паливо до форсунок. При такті впуску в циліндр надходить очищений в очищувачі повітря повітря. В кінці такту стиснення в циліндр під високим тиском через форсунку вприскування у дрібно розпиленому вигляді подається певна порція палива, яка самозаймається внаслідок високої температури. Відпрацьовані гази надходять у випускний трубопровід і через приймальні труби і глушник в навколишнє середовище.

Дизельне паливо.

Фракції продуктів переробки нафти, що википають до 390 °С, служать основою для виробництва дизельного палива, що отримав назву від типу двигуна, в якому воно використовується. Цей вид палива призначений для високообертових дизелів. Суміш дизельного палива з залишковими продуктами (до 80 %) прямої перегонки або крекінгу нафти називають важким дизельним паливом. Важке дизельне паливо призначене для малооборотних і средньооборотних дизелів. В залежності від кліматичних умов і пори року застосовується дизельне паливо різних марок: Л (літнє), 3 (зимовий), А (арктичне).
В дизелі займання палива відбувається мимовільно без зовнішнього іскрового пристрою та з мінімальною затримкою з моменту його вприскування в гарячу камеру згоряння. Найважливішим показником дизельного палива є займистість. Паливо, що володіє більшою здатністю до займання, забезпечує більш м’яке протікання процесу згоряння без різкого підвищення тиску і стукотів в циліндрі двигуна. Таким паливом є цетан, займистість якого прийнята за 100 одиниць. Займистість альфаметилнафталина прийнята за 0. Займистість дизельних палив оцінюють цетановим числом, яке дорівнює об’ємному вмісту цетана в такий його суміші з альфаметил-нафталіном, яка при стандартних умовах випробування має однакову займистість з даними паливом. В сучасних дизелях застосовують паливо з цетановим числом 40-55.

2